ODVETNICA MARIJA VRISK

Prekrškovno pravo

Prekrškovno pravo

Prekrškovno pravo ureja dejanja, ki jih pravni red ne opredeljuje kot kazniva dejanja, so pa po svoji naravi takšna, da jih pravni red sankcionira.

Storilcem prekrškov nudimo celovito pravno podporo pred prekrškovnimi organi in sodišči.

Odvetnica Marija Vrisk z več kot 10-letnimi izkušnjami nudi celovito pravno podporo tako fizičnim kot pravnim osebam s celotne Slovenije in tujine

Kako vam lahko pomagamo?

URADNE URE:

Od 8.00 do 16.00 ure
oziroma po dogovoru.

PODROČJA DELA

Odlikujejo nas strokovnost, osebni pristop in kvalitetna oprava storitev na vseh pravnih področjih. Vodi nas načelo, da se je za uveljavljanje pravice slehernega posameznika potrebno kar najbolje potruditi.