ODVETNICA MARIJA VRISK

Upravno pravo

Upravno pravo

Upravno pravo ureja pravna razmerja med državno upravo in posameznikom.

Za naše stranke pridobivamo različna dovoljenja in urejamo postopke pred upravnimi enotami in drugimi upravnimi organi.

Stranke pa zastopamo tudi v sporih z državnimi organi pred upravnimi sodišči.

Odvetnica Marija Vrisk z več kot 10-letnimi izkušnjami nudi celovito pravno podporo tako fizičnim kot pravnim osebam s celotne Slovenije in tujine

Kako vam lahko pomagamo?

URADNE URE:

Od 8.00 do 16.00 ure
oziroma po dogovoru.

PODROČJA DELA

Odlikujejo nas strokovnost, osebni pristop in kvalitetna oprava storitev na vseh pravnih področjih. Vodi nas načelo, da se je za uveljavljanje pravice slehernega posameznika potrebno kar najbolje potruditi.